Proiektuak

Proyecto Pamplona 2030

Iruñea eta auzoak

Burua:

Iruñeko Udala

Hasiera

01/01/2022

Bukaera

31/12/2030

  • Kudeaketa publiko berritzailea
  • Gizarteratzea eta auzoen arteko oreka
  • Klima-aldaketa eta iraunkortasuna

Aurkene

Uste da positiboa litzatekeela hiriko auzoen egoera aztertzea, dauden ekipamendu publiko, zuzkidura eta zerbitzuei dagokienez, eta Iruñeko auzoetan jarduketen lehentasun eta helburu zehatzak ezartzen lagun dezaketen ratioen adierazle objektiboak aztertzea biztanleko, gertutasuneko, hurbiltasuneko eta abarreko, hiriko auzoen artean egon daitezkeen desorekak murrizten laguntzeko.

Helburuak

Azken helburua hiriko auzoen artean egon daitezkeen desorekak murrizten laguntzea da, zuzkidura eta zerbitzu publikoetarako sarbideari dagokionez, hainbat zirkunstantziagatik (historikoak, geografikoak, urbanistikoak, soziodemografikoak, etab.), Iruñearen gizarte-kohesioa eta bertako auzoetako bizimodua hobetzeko.

Parte hartzen duten beste erakunde batzuk

  • Bulego estrategikoa
  • Auzo-elkarteak

Proiektuaren egoera

Heltzean

25%

Partekatu proiektu hau

Igo 2030 Agendara!

                   

2030eko Iruñeko Hiri Agenda erakundeek, eragileek eta herritarrek hiri hobea lortzeko elkarrekin egindako lanaren emaitza da. Hiri iraunkorra, berdeak, inklusiboa eta irekia lortzeko helburuarekin.